Подробнее : http://karmalinskoe-sp.ru/novosti/131-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie